top of page

Vilkår og betingelser

Våre priser er konkurransedyktige. Alle priser er eksklusive frakt, offentlige avgifter, diett, parkering, bom og reisekostnader. Vi belaster utkall/utreise etter statens takster per km eller etter nærmere avtale. Fakturering og levering skjer ved avtaleinngåelse, dersom annet ikke er avtalt.

 

Bistand til partnere/leverandører hos kunde belastes per time til kunde. IT Works AS tar ikke ansvar for data, heller ikke merarbeid med data som følge av endringer i plattform, softwareversjoner og/eller oppgraderinger som medfører endringer i ytelse eller andre forhold som påvirker avtalt leveranse. All bistand fra IT Works AS er å anse som en betalbar tjeneste og belastes løpende. 

 

Priser og betingelser kan endres uten forvarsel. Denne siden inneholder det som til enhver tid er gjeldende.

bottom of page